INNVOLVED AZURE CLOUD MIGRATION

Je wilt als organisatie innoveren en klaar zijn voor de toekomst: vernieuwen, groeien en daarmee meer omzet realiseren. Je beseft je dat de Cloud hierbij een must is. Maar hoe transformeer je een traditioneel applicatielandschap naar een moderne Cloud-omgeving met alle voordelen van dien? Heel simpel: Get Innvolved met onze Innovatieve en Innspirerende aanpak volgens het Innvolve Cloud Migration framework!

MICROSOFT AZURE

Het Microsoft Azure-Cloudplatform behoort samen met het AWS-Cloudplatform tot de top van beste én meest betrouwbare Cloudplatforms ter wereld. Het platform biedt een enorme set aan producten en Cloudservices en daarmee eindeloos veel mogelijkheden. Denk hierbij aan het verbeteren van de productiviteit, wendbaarheid, snelheid, innovatiekracht en gebruikerservaring van jouw organisatie. Het fijne van Azure is dat je binnen de set aan producten en services datgene kiest wat jij nodig hebt. Met de juiste cloud services en inrichting van het cloud-platform, kan de focus van je organisatie eindelijk weer op de business, op strategische ontwikkeling en groei liggen. Met de omarming van het Azure-Cloudplatform krijgt elke organisatie de naadlozen integratie dat het verdient.

INNVOLVE: DÉ CLOUD­PARTNER

Wij zijn er voor organisaties die een cloud avontuur beginnen of een bestaande willen transformeren. Van een pril idee tot duidelijke visie. Wij haken graag aan bij de start, bepalen samen de koers, ontdekken kansen en verbinden ons maximaal om een sterke digitale transformatie te realiseren. Met onze ondernemende mind-set, betrokkenheid en expertise op het gebied van cloud voegen wij maximaal waarde toe. Samenwerken met Innvolve is samenwerken met Innvolvers. Stuk voor stuk echte teamspelers die niet rusten voordat het beste werk er ligt en de gestelde doelen zijn behaald.

WAAROM KIEZEN VOOR MICROSOFT AZURE?

Het Azure-Cloud platform is dé keuze voor organisaties die al gebruikmaken van Microsoft producten en/of diensten zoals Office 365. Microsoft Azure biedt een omvangrijk platform én wereldwijd netwerk waarop je een breed scala aan bedrijfsapplicaties, of je volledige IT-omgeving, kunt bouwen, implementeren en beheren. Met meer dan 200 producten en Cloudservices zijn de mogelijkheden eindeloos, overal ter wereld en in meer dan 52 datacenters. Of je nu een applicatie wilt hosten of een compleet Cloud-native datacenter wil opzetten, dat miljoenen berichten per dag kan verwerken. En dat ook nog eens compliant is met GDPR én ISO27001. Het kan!

Deze klanten gingen je voor:

  • VeCoZo

  • SMO Breda

INNVOLVE CLOUD MIGRATION FRAMEWORK

Welke stappen moet je ondernemen als je met je organisatie naar de Cloud migreert? Wij werken volgens het Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) om klanten volgens een bewezen methode Cloud Native te maken. Omdat we natuurlijk zelf ook niet stilstaan -en de praktijk vaak net wat weerbarstiger blijkt dan de theorie- hebben we zelf een afgeleide gemaakt op het CAF framework. Namelijk het Innvolve Cloud Migration Framework. In deze integrale aanpak combineren we de Microsoft aanpak met de lessen die we als Innvolve hebben geleerd bij onze klanten als het gaat om een migratie naar de Azure-Cloud.

Het Innvolve Cloud Migration Framework bevat de volgende stappen:

  1. Cloud Readiness Assessment
  2. Cloud Planning
  3. Cloud Innvolvement
  4. Cloud Landingzone
  5. Cloud Migration
  6. Cloud Governance
  7. Cloud Management

Cloud Readiness Assessment

De allerbelangrijkste beslissingen die organisaties nemen in een cloudtransitie worden genomen in de voorbeidingsfase. Goede informatieverzameling middels een assessment is hierin van essentieel belang. Met de juiste informatie zijn we samen in staat de juiste weg in te slaan.

Tijdens een 2-daagse workshop nemen we daarom alle facetten van jouw IT-infrastructuur door. Met de resultaten van deze 2 daagse workshop gaan we offline aan de slag om alle facetten van de bestaande IT-omgeving (IST) en toekomstige IT-omgeving op basis van Microsoft Azure (SOLL) in kaart te brengen. Op basis van de gestelde motivaties en gewenste resultaten helpen we om de business case en financiële impact te verduidelijken. Dit doen we door een Cloud-ABC in kaart te brengen: ABITIES, BUDGET en CONSTRAINTS. Samen kijken we verder dan de vaste kaders en komen we tot een passende strategie, risicoanalyse en inzicht in de totale kosten van de Cloudmigratie.

Na het Cloud Readiness Assessment ontvang je een uitgebreid rapport met een passende migratie strategie, kostenindicatie (TCO) en risicoanalyse. Dit rapport is op maat gemaakt voor jouw organisatie. Het Cloud Readiness Assessment is ideaal om de strategische keuze voor Azure te onderbouwen, zodat je weloverwogen de juiste keuzes maakt.

Een Cloud Readiness Assessment is het beste te combineren met een Cloud Migration Planning, maar kan ook als losse dienst afgenomen worden.

Cloud Planning

Je hebt gekozen voor Azure en weet wat je wilt op het gebied van Cloud. Tijdens de tweede stap, de Cloud Planning, zetten we ideeën om in concrete migratieplannen en maken we de planning.

In een 3-daagse workshop werken we samen met jouw IT-afdeling aan een gedetailleerde Cloud-adoption planning. Wij werken op basis van een on-premise scan van het huidige landschap. Hiervoor worden bewezen toolings gebruikt om de huidige workloads, applicaties, databases en servers exact in kaart te brengen. Daarnaast inventariseren we je huidige organisatie skills en supportcapabiliteit om deze voor te bereiden op de stap naar de Azure-Cloud.

Deze fase resulteert in een duidelijk rapport: De Cloud Migration Planning, bestaande uit de volgende onderdelen:
- De resultaten van de on-premise scan;
- Een high-level design voor de nieuwe Cloud-omgeving;
- Een gedetailleerd Cloud-adoption plan geprioriteerd op basis van business impact en technische complexiteit;
- Een skills readiness plan wat je kunt gebruiken om de organisatie voor te bereiden op de veranderingen en nieuwe technologieën die horen bij de migratie naar de Azure-Cloud.
Het skills readiness plan is te combineren met een Azure Cloud Fundamentals (voor stakeholders en/of operations) -training (1 dag) en/of een Azure Cloud Administration basistraining (2 dagen).

Cloud Innvolvement

Een Cloudmigratie is niet simpelweg een migratie. Het raakt de hele organisatie en het is daarom belangrijk dat de hele organisatie ‘Innvolved’ raakt. Tijdens deze fase, ‘De Cloud Innvolvement’ maken we de organisatie daarom Cloud Ready. Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een Cloud Innvolvement Team (een Center of Excellence). Met dit team embedden we Cloud-kennis binnen het hart van de organisatie. Dit team bestaat uit eigen systeembeheerders, netwerkspecialisten, developers en/of functioneel beheerders, ondersteund door onze consultants.

Het team bereidt de Azure omgeving voor en wordt ondertussen opgeleid om zo te zorgen dat de alle processen, infrastructuur en tooling in-place zijn om de migratie tot een succes te maken. Wij werken op basis van Infrastructure-As-Code (IAC) en DevSecOps om de Cloud-omgeving zo optimaal en veilig mogelijk in te richten.

Cloud Landing Zone

Onderdeel van de Cloud Innvolvement is het inrichten van de Azure Landing Zone. Door het inrichten van een Landing Zone zijn alle managementgroups, subscriptions en DevSecOps release pipelines in-place. Wij houden rekening met schaalbaarheid, security, governance, networking en identity management die voor jouw omgeving nodig zijn.

Cloud Migration

Het is zover, we starten met de daadwerkelijke Azure Cloudmigratie. Tijdens deze fase werken we intensief samen en zijn we 100% betrokken bij het resultaat.

In deze fase is het belangrijk om workloads, servers, applicaties en databases te migreren en de eerder gedane investeringen zo efficiënt en goed mogelijk te laten renderen. Samen met het Cloud Innvolvement Team werken we aan de daadwerkelijke migratie en zullen we daar waar nodig bijsturen. Door alle fases als één team aan te vliegen, zorgen we voor een optimale training on the job. En weten we zeker dat iedereen Microsoft Azure droomt al voorafgaand aan de afronding van de migratie!

Ook helpen we om innovaties toe te passen die helpen bij het benutten van Cloud-specifieke kansen. Denk hierbij aan het inrichten van high availability, site recovery, SIEM of het integreren van Cloud-specifieke diensten als Azure Search of Azure Cosmos DB.

Cloud Governance

Om de Cloud optimaal te benutten, hanteren wij een ‘meten is weten’-aanpak. Om data-gebaseerde beslissingen te maken, helpen wij je met het benchmarken en verbeteren van jouw Cloud-omgeving. Cloud-governance is voor ons een integraal onderdeel vanaf het moment dat de Cloud-planning start.

Wij helpen je gedurende het gehele Cloud-migratietraject om de diverse Cloud-governance principes in te richten. Denk hierbij aan cost management, security baseline, resource consistentie, identity baseline en automatische deployment.

Cloud Management

De migratie is geslaagd, dus nu kan je Azure-Cloud overgedragen worden aan je beheer organisatie. Wij zijn van mening dat optimale omgevingbeheer begint vanaf het eerste moment dat je je omgeving inricht. Hiervoor maken we gebruik van tools als Azure Lighthouse, Azure Monitor en Application Insights. Of we helpen je integreren bij andere oplossingen als Splunk of Datadog.

Wij helpen je bij het inrichten van monitoring, alerting, managementen van resources en het verbeteren van de resiliency van de omgeving. Wil je dit toch liever uitbesteden? Cloud management is ook als losse dienst af te nemen, waarbij je gegarandeerd bent van een optimaal management van een state-of-the-art platform. Dit doen wij voor zowel nieuwe als bestaande Azure-inrichtingen.