Nothing beats face to face interaction

Eindelijk was het weer zover, Techorama 2022, de conferentie voor Developers waar 2 dagen sessies (3 als je ook meedoet aan de workshops) op het programma staan. Dit was natuurlijk een bijzondere editie omdat de meeste Developers de afgelopen 2 jaar geen live events hebben meegemaakt. Dit werd ook door de meeste sprekers zo ervaren en de opmerking werd regelmatig gemaakt “Nothing beats face to face interaction”. Een uitlopend scala aan onderwerpen, AI & IOT & ML, Cloud Services, Data Platform & BI, Developer Trends, DevOps & Architecture & Security, Web & Frontend, Modern Workplace, Motivational & self-improvement, de laatste is dus soft skills voor Developers, wat wel aangeeft dat dit ook steeds belangrijker word. Maar het zwaartepunt lag wel bij .NET & Azure en vooral het presenteren van .NET Maui, welke Thimo al besproken heeft in zijn blog. Ik zal het hier hebben over mijn algehele ervaring en de takeaways die ik persoonlijk heb opgedaan.

Database deploy Azure Devops

Voor software applicaties vinden we source control inclusief Auditing en historie standaard functionaliteit, maar Database Scripts vaak niet, laat staan het automatiseren van de Database Deployments. De absolute takeaway over dit onderwerp was; behandel je database als code. Voor het automatisch uitrollen van die Database(scripts) zijn er eigenlijk 2 manieren, State en Migration. State is gebaseerd op vergelijkingen tussen 2 databases, de uitdaging die hierbij kan optreden is bijvoorbeeld het hernoemen, dan wordt de oude tabel eerst weggegooid en een nieuwe aangemaakt, dat is niet wenselijk op de productie omgeving. Migration bootst alle stappen na die op de ontwikkelomgeving zijn uitgevoerd. Ook hier zou je hetzelfde probleem kunnen creëren van het verwijderen van een kolom. Als je namelijk in een stap zegt, verwijder kolom en dan blijkt later dat je de kolom toch weer terug wilt en deze dus weer teruggezet wordt, dan heb je hetzelfde resultaat namelijk een lege nieuwe kolom. De Migration benadering vergt dus discipline en eigen verantwoordelijkheid om dit soort zaken te voorkomen. En juist dit argument werd gegeven om migration te gebruiken als je kunt kiezen. Een belangrijk punt kwam naar voren door een vraag uit het publiek. De vraag kwam erop neer dat ze bij een Database Deployment eigenlijk een manier gebruikten die niet helemaal  goed werkte en dit wilden rechttrekken door gedeeltelijk nieuwe onderdelen te bouwen. Waarop het antwoord kwam “You are trying to make up excuses not to do it right”. Dit was behoorlijk confronterend omdat ik mezelf ook wel eens betrap op het feit dat ik, al dan niet onder druk, toch voor oplossingen kies die net niet de ideale zijn maar op dat moment goed uitkomen. Een goede reminder om dit dus niet meer te doen.

Organisational courage

Het is voor Developers altijd interessant om in de keuken te kijken bij Enterprise organisaties hoe zij hun infrastructuur en applicaties bouwen. Ik heb 2 sprekers kunnen aanhoren uit 2 totaal verschillende bedrijfsrichtingen, de Bank van Breda en Lego Group, dus een bank en een speelgoedfabrikant. Opvallend is dat ondanks de verschillen er zoveel overeenkomsten zijn en zij in de praktijk tegen dezelfde uitdagingen aanlopen als de meeste andere Developers. Vragen als waarom moeten we vernieuwen? Waarom moeten we naar de Cloud? Is onze security nog wel op orde?  De Bank van Breda nam ons mee op hun reis vanaf 2006, een Cobol applicatie, de keuzes die ze hebben gemaakt, waarom voor bepaalde techniek en platformen werd gekozen tot 2009. Tot aan het heden, de eerste bankier zonder papier, API-First, Scalable met Containers en zoals Thimo ook al beschreef, experimenteren met de allernieuwste .NET Maui technologie.

Bij de Lego Group werden we meegenomen op de API-First en Cloud-First reis. En hoe doe je dat bij een 90-jaar oude speelgoedfabrikant met een unieke identiteit? Opvallend is dat zij zich lieten leiden door principes die ze gaandeweg al lerende op hebben gesteld en welke nog steeds aan verandering onderhevig zijn. Voorbeeld hiervan is dat zij GitHub Repositories gebruiken om hun Guidelines in vast te leggen voor bijvoorbeeld het bouwen van API’s. Als je als Developer een beter idee hebt en een aanpassing wil doen, kun je een Pull Request met de aanpassing indienen, welke dan door je collega’s een Review krijgt en als het een goed idee blijkt, deze dan geïntegreerd zal worden. De principes die zij hanteren worden dus op dezelfde manier behandeld als de code zelf. De spreker gaf ook zelf toe dat hij een mooi beeld schetste op podium maar dat ook zij hun strubbelingen, discussies en uitdagingen kenden maar dat welke situatie ze ook tegenkwamen, hun principes en Guardrails altijd houvast en richting boden om tot een oplossing te komen passend bij de organisatie. Om dat te bereiken was er wel “Organisational Courage” nodig, de hele organisatie moet het lef en dezelfde Mindset hebben om de doelen te bereiken.

The Future

Een opvallend onderwerp wat ook in meerdere sessies werd behandeld was Quantum Computing. In Azure is het nu zelfs mogelijk om in de Cloud Quantum Computing toe te passen. Ik moet zeggen, dit is een lastig onderwerp om te begrijpen. Een zin die bijvoorbeeld Superposition beschrijft (een Quantum principe); “als een foton superpositie bereikt is dat op meerdere plekken tegelijk, behalve als we ernaar kijken dan is dat op 1 positie”. Maar de vraag is natuurlijk wat heeft dit met computing te maken en hoe zal dit in de praktijk worden gebruikt in de toekomst? Nou, dat is nog niet helemaal zeker, maar wel werd ons verteld dat we ons niet druk hoefden te maken dat de huidige encrypties gekraakt zouden worden, iets wat vaak gezegd wordt. Maar wel dat de mogelijkheid bestaat dat als we in staat zijn om een computer te bouwen van 200 qubits (qubit is de quantum variant van de huidige bit) deze in staat is om berekeningen te doen in een uur waartoe geen enkele computer momenteel in staat is, zelfs niet de Fugaku Supercomputer. Een praktische toepassing zou dan zijn om de code te kraken voor kunstmest, omdat het proces om kunstmest te maken, 1% van alle energieverbruik ter wereld verbruikt. Een ander voorbeeld is de berekeningen om batterijen en dus energie efficiënter te maken. Als je nagaat dat in de jaren 50 van de 20e eeuw een computer een flinke kamer was en een SmartPhone nu meer rekenkracht heeft, diezelfde revolutie staat ons te wachten wanneer Quantum Computing doorbreekt.

Over de auteur:

Anthony is wat wij noemen een ‘developer zonder poe-ha’. Nuchter, realistisch mét een flinke dosis humor. Met zijn ruim 15 jaar development ervaring heeft Anthony zijn sporen ruim verdiend en deelt hij zijn kennis graag met ieder die het horen wil.

Gerelateerd

Meer innformatie?

Wil je meer weten over Techorama 2022 – PART TWO, neem dan contact met ons op.