Veel (IT) projecten worden onnodig ingewikkeld omdat er niet of onvoldoende aandacht is besteed aan een haalbaarheidsonderzoek. Het is een belangrijke stap bij het bepalen van de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van ieder initiatief. Een goed onderzoek helpt direct bij het identificeren van potentiële belemmeringen voor adoptie, neem bijvoorbeeld de compliance-eisen. Maar wellicht nog belangrijker is het om te inventariseren of de medewerkers en bedrijfsprocessen wel klaar zijn voor verandering.

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek is dus om te bepalen of het project levensvatbaar is. En zo ja, welke stappen zijn genomen om het project succesvol te maken en te houden. Ook al kost het wat energie, het draagt bij aan een soepele overgang omdat er minder risico’s zijn.

Hoelang duurt het om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren?

Dat hangt af van een aantal factoren, zoals de omvang en complexiteit van de organisatie. Het is afhankelijk van het aantal systemen en toepassingen die moeten worden geëvalueerd, en de middelen die beschikbaar zijn om de analyse uit te voeren. Een ‘Readiness Assessment’ geeft al binnen vijf werkdagen antwoorden op deze vragen. Wat betekent Azure voor mijn IT-landschap? Wat gaat zo’n migratie naar Azure kosten? Kunnen al mijn servers, databases en applicaties wel draaien op Azure?

Een analyse helpt niet alleen om potentiële uitdagingen te identificeren, het is de basis voor een plan om deze op te lossen.

Waaruit bestaat een haalbaarheidsonderzoek?

Bedrijfsdoelstellingen

Dit deel beschrijft de doelstellingen die de organisatie wil bereiken door aan de slag te gaan met Azure. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van IT-kosten, het verhogen van de schaalbaarheid, het verbeteren van disaster recovery mogelijkheden. Maar ook het optimaliseren van het vermogen om gegevens te analyseren.

Technische vereisten

Deze sectie bevat de specifieke technische vereisten waaraan moet worden voldaan. Denk aan bepaalde typen virtuele machines, opslagoplossingen of netwerkconfiguraties.

Architectuur

Dit inzicht geeft een overzicht op hoog niveau van de voorgestelde Azure architectuur, met inbegrip van details over hoe de verschillende Azure diensten zullen worden gebruikt om aan de technische vereisten van de organisatie te voldoen. Het bevat ontwerpen die de voorgestelde configuratie van virtuele machines, opslag, en netwerkcomponenten beschrijven.

Beveiliging

Je beschrijft hier de beveiligingsmaatregelen die worden toegepast om de data en systemen van de organisatie te beschermen. We benoemen de details van de ingebouwde beveiligingsfuncties van Azure, Azure Security Center en Azure Active Directory, evenals eventuele aanvullende beveiligingsoplossingen van derden die worden toegepast.

Compliance

Dit deel bevat alle compliance-eisen waaraan moet worden voldaan en het laat zien hoe de voorgestelde cloud-oplossing hieraan voldoet. Denk aan specs die beschrijven hoe Azure-diensten worden geconfigureerd om te voldoen aan sectorspecifieke voorschriften.

Implementatie en migratie

Hier beschrijven we de stappen die worden genomen om de voorgestelde Azure-oplossing te implementeren. Er staat beschreven hoe we de bestaande systemen en gegevens van de organisatie naar Azure verplaatsen. We onderzoeken en beschrijven hoe de organisatie de nieuwe oplossing zal testen, de medewerkers zal opleiden en de uiteindelijke migratie zal uitvoeren.

Beheer en ondersteuning

Natuurlijk denken we na over beheer en ondersteuning nadat de oplossing is geïmplementeerd. Er worden hier verschillende onderdelen beschreven zoals hoe de prestaties te analyseren, hoe problemen worden opgelost en updates en upgrades worden uitgevoerd.

Kosten en voordelen

Een bijzonder belangrijk onderdeel is het inzichtelijk maken van de kosten. Met inbegrip van zowel eenmalige kosten (kosten voor de migratie zelf) als lopende kosten, ook wel ‘Azure Running Costs’ genoemd. Het bevat ook de voordelen die de organisatie als resultaat van de oplossing zal realiseren, zoals kostenbesparingen of verhoogde inkomsten.

Conclusie en aanbevelingen

De conclusie geeft een samenvatting van de haalbaarheidsstudie en aanbevelingen voor een geslaagde Azure migratie.

Start zo vroeg mogelijk in het traject

Ervaring leert dat het verstandig is om zo vroeg mogelijk in een migratietraject te bepalen of er componenten zijn in het bestaande landschap die zich niet lenen voor een migratie naar Azure. Zorg dat de belangrijke beslissers aan tafel zitten, want een haalbaarheidsonderzoek is altijd een samenwerking tussen specialisten en de belangrijkste stakeholders binnen een organisatie. Daarnaast is het belangrijk om ook vooral te beschrijven wat de voordelen zijn van een migratie naar de cloud, innovatie is daar altijd een onderdeel in.

Doormiddel van workshops geef je samen antwoorden op concrete vragen:

Een haalbaarheidsanalyse voer je uit door middel van een reeks workshops. In deze bijeenkomsten tussen de specialisten en de belangrijkste stakeholders komen alle kansen en uitdagingen voorbij.

  • Wat is een realistische tijdslijn voor het project?
  • Kunnen we de te verwachten kosten inschatten?
  • Zijn de risico’s afgedekt?
  • Is er voldoende mandaat beschikbaar?
  • Hebben we development/test capaciteit?
  • Is er afdoende beheer capaciteit?

Het is belangrijk om op te merken dat de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek regelmatig moet worden getoetst, omdat de omstandigheden rond een project in de loop der tijd kunnen veranderen.

Wil je meer uitleg over dit onderwerp of wil je direct starten met een Assessment neem dan contact op met Innvolve.

Gerelateerd

Meer innformatie?

Wil je meer weten over Waarom een haalbaarheidsonderzoek zo belangrijk is bij een migratie naar de cloud, neem dan contact met ons op.