Wat is CI/CD?

CI/CD [shiai sidie] is een techniek waarbij er op een frequente en geautomatiseerde basis-updates worden geïntegreerd, gebuild en uitgerold naar de klanten. De term bestaat uit twee woorden; Continuous Integration (dit is de plek waar alles wordt gebouwd, getest en geleverd wordt naar de plek waar de code bewaard wordt) en Continuous Delivery (hier wordt ervoor gezorgd dat de code productie-ready staat en op elk moment gebruikt zou kunnen worden). Én Continuous Deployment (de tweede term voor CD). Hier wordt de code nogmaals getest en ook direct geleverd naar de eindgebruikers. Development bespaart op die manier tijd met het handmatig uitrollen van software naar klanten.

Je kunt deze techniek in meerdere services gebruiken. Voorbeelden van deze services zijn Jenkins, Azure Pipelines (Azure CI/CD) en GitHub. Deze services stellen je in staat om gemakkelijk een omgeving in elkaar te zetten, waar geschreven code op een automatische en snelle manier naar de desbetreffende locaties komt. Én voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wanneer je als team gebruik maakt van een CI/CD oplossing, bespaar je jezelf op een hoop herhalend werk dat nu voor je kan worden geautomatiseerd. Rome werd niet in één dag gebouwd, maar je programma wél met CI/CD.