Wat is GitHub Copilot?

GitHub Copilot [githuhp koowpajlot] is een assistent op basis van Artificial Intelligence (AI) dat ontwikkelaars ondersteunt bij het programmeren van workflows. Copilot stelt code voor aan de developer op basis van zijn of haar manier van programmeren. Het geeft accuraat antwoord op de natural language prompts van de ontwikkelaar. Daarvoor maakt het gebruik van de context en stijl van het project waar aan wordt gewerkt.

Waar kan je dit met name voor gebruiken? Ontwikkelaars doen beroep op GitHub Copilot om een bug snel te vinden of een nieuwe functie uit te rollen. Kort door de bocht kan je prompts sturen naar Copilot bij alles waar je op vastloopt of waar je creativiteit nodig hebt. Het is dan aan Copilot om de kwaliteit van je code te optimaliseren. Daarnaast wordt het ook gebruikt om betere samenwerkingen binnen een team ontwikkelaars te realiseren. Copilot is dan het nieuwe teamlid dat snel vragen kan beantwoorden en suggesties doet over het verbeteren van onderlinge codes.