Wat is Terraform?

Terraform [terraa-foorm] is een open-source infrastructure as code (IaC-) oplossing die op een veilige en voorspelbare manier een infrastructuur creëert, verandert en verbetert. IaC speelt, op haar beurt, een belangrijke rol in met name DevOps-werkwijzen zoals continuous deployment en integration. Terraform biedt automatisering van een infrastructuur binnen elke Cloudomgeving en haar API’s.
Dit gebeurt op basis van vier bouwstenen:

  • Adopt: een infrastructuur wordt samengesteld als code in een Terraform-bestand met behulp van HCL (HashiCorp Configuration Language) om middelen van elke leverancier uit te rollen.
  • Build: een automatiseringsworkflow in de infrastructuur om het als code samen te stellen, samen te werken en beschikbaar te stellen tussen alle IT-operaties en developers.
  • Standardize: een automatiseringsworkflow in de infrastructuur met mogelijkheden voor beveiliging, compliance en kostenbeheer.
    Innovate: infrastructuurautomatiseringsworkflow die alle teams uitbreid binnen de organisatie met self-service infrastructuur als code. Dit integreert samen met CI/CD, VCS en ITSM.

Terraform wordt met onder andere ingezet voor cases als multi-cloud uitrol (dat maakt het ook een populaire tool), het managen van Kubernetes, het beheren van netwerkinfrastructuren en het integreren van bestaande workflows.