Wat is Bicep?

Bicep [biesehp] is een domeinspecifieke programmeertaal (ook wel een DSL) dat wordt gebruikt voor het inzetten van middelen van Microsoft Azure binnen organisaties. Praktisch gezien is het een syntax of bestand dat je definieert wanneer je de infrastructuur van Azure wil ontwikkelen. Maar daar houdt het niet bij op. Bicep pas je namelijk tijdens het gehele ontwikkelingsproces van Azure-middelen toe. Het is een consistente, beknopte syntax die de zekerheid van types en de vrijheid van schrijven van code voor de ontwikkelaar mogelijk maakt.  

Bicep is daarmee een simpele taal om je infrastructure-as-code (IAC) oplossingen in Azure te optimaliseren. De files ondersteunen zelfs alle typen middelen en API-versies binnen Azure services. En we noemen het een simpele taal, omdat het vergeleken met bijvoorbeeld een JSON-template gemakkelijker te lezen en begrijpen is. Daarvoor is dus geen brede ervaring in programmeertalen nodig.