Wat is een Container?

Een Container [konteenuhr] is – zo concreet mogelijk als we het kunnen beschrijven – een gestandaardiseerde, overdraagbare verpakking voor toepassingen van een organisatie. Een standaardpakket van de software, die code bundelt van een toepassing met de bijbehorende configuratiebestanden, libraries en afhankelijkheden die nodig zijn om de app uiteindelijk uit te voeren. Ontwikkelaars en IT-ers kunnen op die manier toepassingen foutloos en perfect in verschillende omgevingen implementeren.

Containers zijn interessant omdat ze als voornaamste eigenschap hebben dat ze toepassingen optimaal uitvoeren wanneer deze naar een andere omgeving worden verplaatst. Het voorkomt verschillen in de configuratie die de basis zijn van bibliotheekvereisten en andere afhankelijkheden van de omgeving.

De werkwijze van een Container is het bieden van een lichtvoetige, onveranderlijke infrastructuur die het verpakken en implementeren van toepassingen uitvoert. Een containerinstallatiekopie is het eindresultaat van een service of toepassing met de bijbehorende afhankelijkheden en configuratie daarvan.