Wat is .NET Aspire?

.NET Aspire [dotnet ehspaajhur] is een maatwerk, Cloud-native platform dat ondersteunt bij het opzetten van applicaties die observeerbaar, gedistribueerd én productieklaar zijn. Het platform bestaat uit aparte microservices die onderling met elkaar verbonden zijn. Hiervoor wordt een groot aantal services in deze Cloud-native apps toegepast. In plaats van het gebruik van één codebasis.  

Het grote voordeel van .NET Aspire is dat het is ontwikkeld om de bouw van .NET cloud-native applicaties te optimaliseren. Omdat het bestaat uit een groep van middelen en patronen, is het niet alleen in staat om gedistribueerde applicaties te bouwen, maar ook te runnen. Dit doet het platform door middel van drie pijlers:

  1. Beheer: met Aspire wordt het verbinden en uitvoeren van toepassingen voor meerdere projecten en afhankelijkheden gemakkelijker;  
  2. Componenten: NuGet pakketten die vaak worden gebruikt voor services zoals Redis en Postgres. Die bestaan uit standaard interfaces om consistente en aansluiting met je apps te realiseren; 
  3. Tooling: het platform levert sjablonen en ervaringen voor Visual Studio en .NET CLI. Dit laat de communicatie met en tussen alle .NET Aspire apps soepel verlopen.