Wat is ArchiMate?

ArchiMate [argie-meet] is een modelleertaal die open en onafhankelijk Enterprise Architectuur ondersteund. Het biedt een standaard die de beschrijving, analyse en visualisatie van die architectuur binnen en tussen bedrijfsdomeinen ondersteunt. Het wordt gehost door The Open Group® en is volledig afgestemd op TOGAF®. Het voornaamste doel van de modelleertaal is het helpen van belanghebbenden bij het beoordelen van de impact van ontwerpkeuzes en eventuele wijzigingen. ArchiMate beschrijft ontwikkelingen, onderhoud en operationalisaties van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen en IT-systemen.

ArchiMate wordt gebruikt door Enterprise IT-Architecten als beschrijvingstaak voor hun werkzaamheden. Door het gebruik van een standaardtaal wordt het gemakkelijker om eenduidig te communiceren over ontwerpen en helpt bij de toetsingen ervan. Binnen ArchiMate worden beschrijvingen op drie niveaus vastgelegd, namelijk:

  • Beschrijving van de bedrijfsprocessen, diensten, functies en gebeurtenissen
  • Beschrijving van het applicatielandschap
  • Beschrijving van hardware en communicatieinfrastructuur

De modelleertaal werkt samen met de modelleerkit Archi®, welke gericht is op alle niveaus van bedrijfsarchitecten en modelleurs. Dit open source, platform biedt gebruikers een betaalbare oplossing voor het leren kennen van ArchiMate.