Wat is een Identity Provider?

Een Identity Provider [ajdentitie proowvajduhr] – ook wel IdP of IDP – is een tool die digitale informatie van identiteiten managet, creëert, beheert en bewaart. Ondertussen zorgt het voor de authentificatie van services binnen applicaties. Je maakt hier (onbewust) gebruik van wanneer je als gebruiker van Microsoft bronnen of applicaties deelt met externe gebruikers.

Identity Providers worden binnen organisaties toegepast wanneer gebruikers of werknemers verbinding willen maken met resources die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Met behulp van IdP’s kunnen op een veilige manier rechten worden beheerd, toegevoegd én verwijderd.

Het gebruik van Identity Providers verloopt vaak in drie opeenvolgende stappen:

  1. Het verzoek. De Microsoft gebruiker logt in vanuit een ander portaal, zoals Google of Twitter;
  2. De verificatie. De IdP bepaalt of de “inlogger” toegang mag krijgen tot de informatie, aan de hand van de regelgeving van de organisatie;
  3. De ontgrendeling. Wanneer de organisatie het toelaat, krijgt de gebruiker vervolgens toegang tot de opgegeven resources. Deze toegang wordt ook geregistreerd.