Wat is Azure Resource Manager (ARM)?

Azure Resource Manager, ookwel ARM, is de deployment en management service voor Microsoft Azure. Als native platform voor Infrastructure as Code (IaC) voor Azure, helpt ARM met het centraliseren, managen, deployen, en de security van Azure resources. Doordat ARM gebruik maakt van ‘resource groups’, kun je veel makkelijker meerdere resources tegelijk managen en deployen.

De openbare cloud van Azure biedt twee deployment modes aan: Classic mode en Azure Resource Manager. Dit zijn de grootste voordelen van ARM gebruiken:

  • Gecentraliseerd management. In plaats van je resources individueel te managen, kan dat nu in groepen.
  • Gebruik van templates. Door middel van ARM templates kun je resources definiëren en deployen op een duidelijke en consistente manier.
  • Betere security. Een aantal security features zoals role-based access controls (RBACs) en OAuth authenticatie maken ARM nog veiliger en compliant.

Wanneer je in Azure Powershell of in de Azure Portal bezig bent met ARM resources maak je op de achtergrond gebruik van de ARM API. In de nieuwe Azure Portal heb je zowel toegang tot ARM resources als Classic resources. In de Classic Azure Portal zul je echter alleen Classic resources kunnen gebruiken.

Ook kun je ARM templates – declaratieve sjablonen voor Azure Resource Manager – gebruiken om je infrastructuur te beschrijven en te deployen. Het gebruik van deze sjablonen maakt het makkelijker om agile te kunnen werken en versneld iteraties te kunnen implementeren.