Azure Checklist

We begrijpen goed dat een migratie naar de Cloud een flinke investering is in tijd en kosten. Een goed begin is het halve werk en daarom wil je als organisatie optimaal klaargestoomd zijn voor de migratie van je data naar Azure. Deze Azure Checklist neemt je mee in alles waar je aan de voorkant bij stil moet staan of zelfs plannen voor moet maken om de Cloudmigratie met een gerust hart in te gaan. Deze punten zijn ook interessant voor organisaties die al werken in de Cloud. Want heb je wel alles getackeld?

 

De Azure Checklist voor jouw organisatie:

 1. Definieer je doelen voor de Cloudmigratie

Als organisatie is het belangrijk om goed voor ogen te hebben waarom de migratie zal gaan plaatsvinden en welke doelen je daarmee beoogd te behalen. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van kostenbesparing, schaalbaarheid van je workload, verbeterde beveiliging van je data of toegang krijgen tot Azure-services. Bepaal waar voor jouw organisatie de focus ligt. Als aanvulling hierop is het belangrijk dat je als organisatie intern goed communiceert waarom de migratie plaats gaat vinden, om draagvlak en begrip te creëren. Neem alle gebruikers vroegtijdig mee in het traject.

 1. Beoordeel je huidige IT-omgeving

Het is belangrijk om vooraf aan de migratie een goed beeld te krijgen van je bestaande IT-omgeving. Dit geeft een basis voor beslissingen voor gegevens en applicaties die al dan niet gemigreerd, gemoderniseerd of weggelaten dienen te worden. In deze stap kijk je kritisch naar je verzameling van applicaties die on-premise draaien. Hier documenteer je de technologie, afhankelijkheden en het belang. Dit geldt ook voor de databronnen waarvoor je het volume en de vorm vastlegt. Zo classificeer je zakelijke gegevens op compliance en gevoeligheid. Vervolgens breng je afhankelijkheden in kaart tussen applicaties, data en andere componenten binnen je IT-infrastructuur. Daarnaast analyseer je de prestaties van resources, zodat je knelpunten kunt identificeren en optimalisatie kunt doorvoeren in de migratie.

 1. Selecteer passende Azure-services

Op basis van een gedogen analyse over je huidige IT-omgeving, workload en data kan je als organisatie aan de voorkant passende Azure-services selecteren die de migratie vorm gaan geven. Allereerst vergelijk je Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS). Je bepaalt welk Cloudservicemodel het beste past bij jouw applicaties en services. Daarnaast heeft Azure een groot aantal services in haar catalogus. Verdiep je vooraf in de mogelijke services en bepaal welke aansluiten op jouw behoeftes voor de Cloudmigratie. Voor elke service kunnen ook de kosten een overweging zijn. Denk daarbij aan kosten voor licenties en het overzetten van data.

 1. Beoordeel je data

Bepaal de vereisten voor de opslag van je data. Denk aan het volume van de data, het type data en voorschriften die nageleefd moeten kunnen worden. Hierdoor selecteer je de best passende opslagoplossing van Azure. Zoals Azure SQL, Azure Data Lake of Azure Blob.

 1. Beoordeel je huidige netwerkinfrastructuur op vereisten

Evalueer niet alleen je IT-infrastructuur, maar ook je netwerkinfrastructuur. Op brandbreedte, beveiligingsvereisten en verbindingsmogelijkheden. Zo kan je een onderbouwd plan maken voor Azure-netwerken en netwerkbeveiligingsgroepen om te zorgen voor een naadloze communicatie tussen on-premise bronnen en Cloudbronnen .

 1. Stem rollen en verantwoordelijkheden af

Gecentraliseerde IT-teams met een duidelijke rolverdeling zorgen voor een beter voorloop van een dergelijk traject. Vul rollen in, specifiek gericht op de Cloudmigratie. Denk aan een Project en/of Change Manager als verantwoordelijken voor de Cloudstrategie en Cloud Architects en Cloud Engineers voor de Cloudadoptie. In samenwerking met een IT-dienstverlener als Innvolve werken Cloudspecialisten met jouw organisatie samen om de migratie succesvol af te ronden. Zij nemen jouw interne IT-team aan de hand of vullen het team aan met de benodigde kennis.

 1. Zorg dat de IT-kennis in je organisatie up-to-date is omtrent migratieprojecten

Om de Cloudmigratie succesvol te laten verlopen, is een goede samenwerking tussen jouw organisatie en een IT-dienstverlener vereist. Daarom is het belangrijk dat het IT-team binnen jouw organisatie relevante kennis heeft van Azure. Zo kunnen zij deelnemen aan de migratie en de wensen van je organisatie waarborgen.

 1. Maak een plan voor de migratie van data

We hoeven je vast niet meer uit te leggen hoe belangrijk het is om je gegevens zorgvuldig en succesvol over te zetten naar de Cloudomgeving. Daarom is het belangrijk om de migratie van data te plannen. Allereerst classificeer je met data classificatie je data door gevoelige informatie te taggen. Zo zorg je ervoor dat de informatie automatisch wordt beschermd. Vervolgens stel je een automatische back-up in van je gegevens vóór de daadwerkelijke migratie. Zo kan er geen informatie verloren gaan. Voor de daadwerkelijke transfer van je data, overweeg je verschillende methodes van Azure. Azure Data Factory pas je vaak toe op selecties van datasets, de Azure Data Migration Service is geschikt voor volledige databases en Azure Data Box werkt met grote offline transfers aan data. Tot slot valideer je je data via scripts en procedures om de integriteit van je gegevens na te gaan.

 1. Zorg ervoor dat je security en compliance goed zijn ingeregeld

Eén van de eerste stappen om je Azure Cloudomgeving te beschermen tegen (cyber-)incidenten, is het installeren van Microsoft Entra ID. Voorheen Azure Active Directory. Hiermee heb je controle over gebruikers en accounts. All-over is het belangrijk om een duidelijk beleid op te stellen en te communiceren met gebruikers op het gebied van security. Creëer bewustzijn over de gevaren en biedt een aanspreekpunt bij twijfel of vragen. Zo verlaag je de kans op incidenten. In je beleid houd je ook rekening met compliance frameworks als GDPR, NIS 2 en ISO. Afhankelijk van welk framework relevant is voor jouw organisatie, stel je vast welke standaarden behoren te worden nageleefd.

 1. Denk een herstelplan uit

Sterker nog, ontwikkel documentatie en leg het daarmee vast. Een herstelplan is er om de schade van een calamiteit of incident te beperken en de werkzaamheden binnen de organisatie zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. Idealiter wordt het herstelplan vóóraf aan de eerste calamiteit uitgewerkt en intern beschikbaar gesteld. In dit plan staan duidelijke, efficiënte processen omschreven om de IT-storing snel te herstellen. Dit dwingt jouw organisatie bovendien ook om vooraf na te denken over de omgang met bepaalde situaties.

 1. Maak een schatting van de verwachtte kosten

Het is nooit fijn om voor onverwachte kosten komen te staan. Daarom kan het prettig zijn om vooraf een indicatie van de kosten te maakt. Deze kosten hebben betrekking op computing, opslag, netwerken en de geselecteerde services. Microsoft biedt kostencalculators aan voor vroege fasen in het proces. Een Readiness Assessment dat door Innvolve wordt aangeboden heeft aan de voorkant al een kostenindicatie gedaan.

Kostenbeheersing ná de Cloudmigratie

Uit ervaring blijft dat developers in een organisatie enthousiast worden na de afronding van Microsoft Azure implementatie. Zij vragen om meer capaciteit dan oorspronkelijk was voorzien. Hierdoor gaan de kosten al snel stijging. Zorg er dus aan de voorkant voor dat je niet meer uitgeeft dan nodig en je de kosten onder controle houdt ook ná de migratie. Eerder schreven wij al uitgebreid over veelvoorkomende situaties en praktische tips om dit te voorkomen. Het is belangrijk om aan de juiste WM workloads te kiezen, je opslaggebruik te optimaliseren en gebruik te maken van beschikbare besparingsmogelijkheden van Azure.

Azure Cloud Migration Framework

Buiten de checklist voor jouw organisatie zijn er binnen het project ook praktische stappen die gezet moeten worden vóór de daadwerkelijke migratie van je data. Zo kan gekeken worden naar het moderniseren van je applicaties, moet een landingzone worden gebouwd en vooraf aan de migratie worden getest op fouten of risico’s.

Het Innvolve Cloud Adoption Framework (CAF) is er om klanten volgens een bewezen methode Cloudnative te maken. Via een vaste fasering wordt de migratie naar de Cloud uitgevoerd:

 1. Het Azure Readiness Assessment. We nemen je mee in de wereld van Azure en komen samen met een gedogen businesscase;
 2. Azure Planning. Ideeën worden omgezet in concrete migratieplannen en een planning wordt opgesteld. Hier nemen we jouw voorbereidingen ook in mee;
 3. Azure Innvolvement Competence Center. Het opzetten van een Competence Center. Met dit team embedden we Cloud-kennis binnen het hart van de organisatie. Het team bestaat vaak uit eigen systeembeheerders, netwerkspecialisten, developers en/of functioneel beheerders, ondersteund door onze Azure consultants;
 4. Azure Landingzone. Rekening houdend met schaalbaarheid, security, governance, networking en identity management bouwen we een gestandaardiseerde landingzone voor Azure;
 5. Azure Cloudmigration. Onder regie van het Competence Center werken we aan de daadwerkelijke migratie. Als één team.

Conclusie

Bij een migratie naar Azure komt ontzettend veel kijken. We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Vereisten, beleid, plannen en kosten. Microsoft heeft een eigen assessment waarmee je via een formulier kunt beoordelen in hoeverre jouw organisatie en IT-omgeving klaar is voor een migratie. Wij beginnen altijd met een Azure Readiness Assessment. Om niet alleen jouw organisatie goed te leren kennen, maar ook met een sterke business case te komen dat als fundament dient voor een succesvolle migratie.

Natuurlijk kunnen we je ook ondersteunen in het doorlopen van de Azure Checklist. Open of download de checklist (niet verborgen achter een formulier, beloofd) of neem contact op met Dave om er eens over te sparren.

 


Gerelateerd

Meer innformatie?

Wil je meer weten over Checklist voor een Azure Migratie, neem dan contact met ons op.