Als het gaat om Cloud computing, zijn twee van de meest populaire opties Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS). Beide platforms bieden een breed scala aan services en tools voor organisaties en particulieren om hun applicaties en services in de Cloud te bouwen, implementeren én beheren. De belangrijkste functie hebben ze gemeen, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen tussen de twee platforms. En die verschillen hebben grote invloed op de beslissing welk platform het beste bij je organisatie past. Henk onderzocht de vijf belangrijkste verschillen tussen Microsoft Azure en AWS (lees: Azure vs. AWS). Zodat jij de beste keuze kunt maken in welk platform het meest geschikt is voor jouw organisatie. Wij weten als geen ander hoe belangrijk dat is, dus keep on reading. 

Door Henk Jongedijk

1. Diensten (en prijzen)

First things first. Eén van de belangrijkste verschillen tussen Azure en AWS is het aantal en de verscheidenheid aan diensten die ze aanbieden. AWS heeft een breed scala aan diensten. Waaronder computers, opslag, databases en analyses. Azure biedt daarentegen een beperktere set services, met een focus op services op bedrijfsniveau, zoals Azure Active Directory en Azure SQL Database. Dit betekent dat AWS over het algemeen geschikter is voor bedrijven die veel services nodig hebben, terwijl Azure meer geschikt is voor bedrijven die behoefte hebben aan services op ondernemingsniveau.

Wat betreft de kosten, verschilden de prijsmodellen van Azure en AWS tot voor kort van elkaar. Waar AWS al lange tijd werkt op basis van pay-per-use (kosten per gebruik) – kosten in rekening brengen bij klanten voor de services die ze daadwerkelijk gebruiken – doet Azure dit nog niet zo lang. Azure begon als een service op abonnementsbasis, maar zoals we eerder al schreven, werkt dit platform nu ook met een prijsmodel op basis van pay-per-use. Voor beide platforms geldt: je betaalt alleen voor wat je gebruikt en zo voorkom je desinvesteringen in capaciteit die je niet gebruikt. Nooit meer investeren in hardware en opslag waarvan je denk dat je het ‘misschien ooit wel eens nodig zou kunnen hebben’.

En verder? Lekker kort door de bocht: het Azure-Cloud platform is dé keuze voor organisaties die al gebruikmaken van Microsoft producten en/of diensten zoals Office 365.

Azure vs. AWS

2. Integratie en automatisering

Azure en AWS hebben elk hun eigen aanpak als je kijkt naar het niveau van integratie en automatisering. AWS biedt veel diensten aan die kunnen worden geïntegreerd en geautomatiseerd. Zoals AWS Elastic Beanstalk en AWS CodeDeploy. Azure – daarentegen – heeft een beperktere set geïntegreerde en geautomatiseerde services. Dit zijn onder andere Azure App Service en Azure Automation. Bedrijven die een breed scala aan services nodig hebben voor integratie en automatisering, zouden bij AWS goed terecht kunnen. Azure is op haar beurt geschikter is voor organisaties die daar minder behoefte aan hebben of dit minder nodig hebben. Een organisatie – zoals we al eerder benadrukten – die op dit moment al werkt met Office 365 programma’s als Microsoft Teams, Microsoft Word en Excel, kiest sneller voor Microsoft Azure omdat dit goed met elkaar integreert.

3. Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS)

Een ander belangrijk onderscheid tussen Azure en AWS is hun benadering van Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS). Azure biedt een een uitgebreide set aan PaaS-services, zoals Azure App Service en Azure SQL Database. Hierin is AWS op haar beurt beperkter. Dit platform biedt een kleinere hoeveelheid aan PaaS-services. Voorbeelden daarvan zijn AWS Elastic Beanstalk en AWS RDS. Dit maakt dat Microsoft Azure over het algemeen geschikter is voor organisaties die een grote(re) hoeveelheid PaaS-services nodig hebben, terwijl AWS meer geschikt is voor bedrijven die een minder complex platform nodig hebben.

Op het gebied van IaaS, biedt AWS een breed scala aan services, zoals Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) en Amazon Simple Storage Service (S3). Azure Virtual Machines en Azure Storage zijn voorbeelden van IaaS services van Microsoft Azure. Maar, voor Azure is zijn het aantal IaaS-services minder uitgebreid. Conclusie? Op het gebied van PaaS, biedt Azure meer mogelijkheden, terwijl dit voor AWS geldt op het gebied van IaaS. Afhankelijk van enerzijds PaaS- en anderzijds IaaS-behoeftes van een organisatie, kan worden bepaald welk platform het beste past. Hier komen vaak wat nodige afwegingen aan te pas.

4. Beveiliging en compliance

We zien ook verschil in de aanpak van Azure en AWS in hun benadering van beveiliging en compliance. Over het algemeen een ontzettend belangrijk onderwerp – ik denk dat we daar geen discussie over hoeven te voeren – binnen welke Cloudplatform dan ook. Azure biedt focust zich sterk op beveiligings- en complianceservices, zoals Azure Active Directory en Azure Security Center. De Azure Cloud is veiliger dan ooit en de expertise van Microsoft zorgt ervoor dat je data binnen de Azure Cloud veel veiliger staat dan dat het op je eigen servers ooit zou zijn. AWS biedt op dit gebied minder aan, maar we kennen onder andere AWS Identity and Access Management (IAM) en AWS Config.

Dit is dan ook één van de motivaties van Innvolve om zich volledig toe te spitsen op de Azure Cloud. Het basisprincipe van de Azure Cloud is veiligheid. Nog even kort (lees er hier meer over): er vindt beveiliging plaats binnen alle mogelijke lagen van Microsoft. Vanuit fysieke datacenters, in de infrastructuur én bij bewerkingen. Dit alles gebeurt op basis van een uitgebreid portfolio met nalevingsservices en privacystandaarden.

Natuurlijk neemt AWS ook de beveiliging van haar Cloudplatform uiterst serieus. Daar draaien we niet omheen. Voor organisaties die een minder complexe beveiligings- en nalevingsservices nodig hebben, is AWS meer dan geschikt.

5. Ondersteuning en gemeenschap

Dat brengt ons tot het laatste verschil tussen Azure en AWS: het ondersteuningsniveau en de community die ze bieden. AWS heeft een grote en actieve community, met grote hoeveelheid aan bronnen en tutorials die online beschikbaar zijn. Azure heeft daarentegen een beperktere community, maar biedt op haar beurt veel ondersteuningsopties. Waaronder een toegewijd ondersteuningsteam en een uitgebreide kennisbank. Als je als organisatie veel behoefte hebt aan een actieve community, leent AWS zich daar uitstekend voor. Maar bij de behoefte aan veel ondersteuning en toegankelijke service, is Microsoft Azure geschikter.

Conclusie

Kortom: Azure en AWS zijn beide krachtige Cloud computing-platforms met een breed scala aan services en tools voor organisaties en particulieren om hun applicaties en services in de Cloud te bouwen, implementeren én te beheren. Er zijn natuurlijk ook belangrijke verschillen (vijf stuks, om precies te zijn) tussen de twee platforms. En die hebben enerzijds aanzienlijke invloed op de beslissing voor een Cloudplatform en maken anderzijds de beslissing ook duidelijker. Samen kunnen we de set met behoeften, wensen en eisen van jouw organisatie opstellen waarna we de voor- en nadelen van Microsoft Azure en AWS afwegen om zó tot de beste beslissing te komen. Want dat wij zijn toegespitsts op Microsoft Azure, neemt natuurlijk niet weg dat we ook erg te spreken zijn over AWS.

Over de auteur:
Al meer dan twaalf jaar ‘Innvolved’ en met een brede IT-interesse schreef Henk dit keer over waarin hij – dat kunnen we wel zeggen – een echte expert in is. De Cloud. Hij weet teams aan te sturen met niet alleen kennis maar ook zijn enthousiasme in de materie. 

Gerelateerd

Meer innformatie?

Wil je meer weten over Azure vs. AWS: De vijf belangrijkste verschillen, neem dan contact met ons op.