Laten we eerlijk zijn; een digitale transformatie is zeker niet niks. Sterker nog, het is een hele uitdaging. Voor sommigen meer dan voor anderen. Daar schreven we eerder al over in How it works: Het digitale transformatieproces. En hoewel elke organisatie eigen uitdagingen heeft om mee om te gaan, kennen we wel een paar veelvoorkomende obstakels die digitale transformatieprocessen in de weg kunnen staan. De acht belemmeringen van de digitale transformatie. En we nemen je er graag in mee:

1. Legacy technologie

Organisaties die proberen te transformeren zijn vaak nog afhankelijk van hun legacy-systemen. Het is een groot en kostbaar project om de oude technologie te vervangen, waardoor veel bedrijven proberen te transformeren naast hun oude technologie. Óf er zelfs bovenop gaan “bouwen”. Maar als je het grootste deel van je IT-budget besteedt aan het onderhouden én operationeel houden van die systemen, blijft er niet veel over om jouw organisatie naar de toekomst te brengen. Ook is het zo dat je je organisatie op die manier niet helpt om écht te veranderen. Het voegt namelijk alleen maar tools toe en dat leidt weer tot verwarring.

2. Weinig IT-talent aan boord

Sinds de jaren ’90 besteden steeds meer organisatie hun IT uit. Hierdoor stroomde steeds meer IT-talent naar outsourcing- en leveranciersbedrijven. Dit liet organisaties achter met IT-talent dat zich voornamelijk bezighield met het onderhoud en operationeel houden van IT. Terwijl het externe talent ervaring opdeed met het ontwikkelen van technologie en het creëren van oplossingen. En daarmee een innovatieve en creatieve mindset. Voor een tijdje verliep deze manier best prima, maar het zijn déze mindset en vaardigheden die veel bedrijven nu in hun IT-team nodig hebben om hun digitale transformatie te kunnen ondersteunen.

3. Een technologie-first aanpak

Bij veel organisatie gaat het mis in hun transformatie nog vóórdat ze er zelfs aan beginnen met een omgekeerde benadering. Wat die omgekeerde benadering betekent? Technologie kiezen die je per se wil gebruiken en waar de rest van het bedrijf omheen wordt gebouwd. Dit werkt echter nooit goed, want het zorgt er ongetwijfeld voor dat jouw transformatie faalt, omdat je niet duidelijk weet welke bedrijfsdoelstellingen je wil bereiken met het gebruik van deze technologie en niet optimaal werkt aan het bereiken van deze doelen. De kans is dus aanwezig dat je met de verkeerde technologie werkt om je doelen te bereiken. En wat we al schreven in How it all started: Vier drijfveren van de digitale transformatie, zijn er genoeg doelen die jij als organisatie zou willen bereiken met je digitale transformatie.

4. Een gebrek aan leiderschapsvisie

Maar, wat houdt die digitale transformatie precies in? Daar zijn nog genoeg misvattingen over. Het is niet ongebruikelijk dat organisaties denken dat ze net een succesvolle digitale transformatie hebben doorgemaakt, terwijl ze eigenlijk alleen hun IT-systemen hebben geüpgraded. Soms heeft het management en/of de CIO hun zinnen gezet op het verbeteren van de functionele aspecten van technologie, maar slagen ze er niét in om de gehele benadering te volgen die nodig is om – in the end – elk onderdeel van de organisatie te beïnvloeden. En ook niet uitzonderlijk denkt het leiderschap na over de veranderingen die op de korte termijn resultaten opleveren, zonder dat dit ook daadwerkelijk succesvol zal zijn in de toekomstige markt.

5. Geen digitale mindset

Het komt regelmatig voor dat er ergens binnen de organisatie problemen zijn met de visie of mindset van collega’s en eventueel leiders. Aan de ene kant heeft dit te maken met cultuur. Want een digitale organisatie moet innovatie en risico’s aandurven, hoewel sommige medewerkers dat misschien niet willen of kunnen. Aan de andere kant heeft het te maken met vaardigheden en de bereidheid om deze te verwerven. Het is niet alleen het IT-team dat over technologische vaardigheden moet beschikken, want dat geldt voor iedereen binnen de organisatie. In ieder geval tot op zekere hoogte, zodat iedereen om kan gaan met de digitale tools waarmee gewerkt gaat worden. Het is logisch dat niet iedereen dit even snel onder de knie heeft, maar het gaat erom dat de hele organisatie bereid is om te leren en onderzoeken.

6. Moeite met verandering

Digitale transformatie gaat niet over één grote verandering, maar over veel grote veranderingen gedurende een lange periode. Waardoor je in de toekomst nog vaker én sneller kunt veranderen. Als dit niet goed wordt aangepakt, zullen mensen deze veranderingen beu worden, met het risico dat ze zich er uiteindelijk tegen verzetten. Het is daarom belangrijk om experts in verandermanagement in jouw team te hebben. Deze experts – intern of extern – helpen medewerkers om de constante verandering te omarmen, de waarde in te zien en zich erop aan te passen.

7. Organisatie silo’s

Een groot deel van de digitale transformatie gaat over het doorbreken van bedrijfssilo’s en ervoor zorgen dat cross-functionele teams goed kunnen samenwerken. Anders loop je het risico dat de communicatie binnen je organisatie niet meer lekker loopt. En gaan verschillende teams of afdelingen wellicht strijden om de middelen. Maar hoewel het (succesvol) afronden van een digitale transformatie met behoud van deze silo’s simpelweg onmogelijk is, kan het afbreken van deze silo’s ook een moeilijk proces zijn. Mensen zijn en blijven gewoontedieren en zijn gewend geraakt aan bepaalde verantwoordelijkheden en de hiërarchische opbouw van je organisatie.

8. Het missen van standaard KPI’s

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: elke (en dan ook echt élke) digitale transformatie is anders. Elke organisatie heeft zijn eigen unieke digitale transformatie doelstellingen. De digitale transformatie is überhaupt nog relatief nieuw. En bovendien vereist digitale transformatie veel veranderingen die niet direct resultaten opleveren (zoals een direct meetbare ROI). Dit alles betekent dat het moeilijk kan zijn om de maatstaven voor succes vast te stellen, wat vaak de keuze voor de transformatie zelfs kan tegenhouden. Maar laat duidelijk zijn dat dat zeker niet de optimale beslissing is.

Op naar hét digitaal werken

Conclusie: het digitale transformatieproces is niet niks. De opbrengsten zijn ontzettend waardevol, maar onderweg loop je als organisatie ongetwijfeld tegen belemmeringen van de digitale transformatie aan. We hebben er acht op papier gezet (of ja, in een blog), maar laat duidelijk zijn dat ook de belemmeringen voor elke organisatie kunnen verschillen. Maar het is het allemaal waard. Want als je organisatie naar een digitale omgeving is overgegaan, ben je een sterke concurrent, speel je beter in op veranderingen in de markt en neem je volwaardig deel aan de digitale wereld. Weet je niet waar je moet beginnen of loop je tegen belemmeringen aan? Misschien kunnen onze consultant jouw organisatie helpen of is de gratis demo van Innvolve een oplossing!

Gerelateerd

Meer innformatie?

Wil je meer weten over How it goes wrong: Acht belemmeringen van de digitale transformatie, neem dan contact met ons op.