Bitcoin staat de laatste jaren flink – zowel positief als negatief – in de belangstelling. Maar, wat is Bitcoin nou precies? En welk verband kunnen we leggen tussen de cryptovaluta en de analyses die gemaakt worden voor technisch serverbeheer? Je voelt ‘m al aankomen: er zijn veel overeenkomsten. Conclusie: hier kan IT-serverbeheer in de nabije toekomst hun voordeel mee doen. 

Door Henk Jongedijk

Bitcoin: de eerste en meest bekende cryptocurrency

First things first: wat is Bitcoin precies? Bitcoin is een digitale munt die door middel van cryptografische beveiliging universeel kan worden gebruikt van het doen van betalingen. Het is een gedecentraliseerde munt die tussen gebruikers onderling kan worden verstuurd. Via een peer-to-peer netwerk zonder tussenkomst van een intermediar (zoals een bank) of een centrale regulerende autoriteit (zoals de DNB of Europese bank).

Transacties worden door cryptovaluta beveiligd door cryptografie – de versleuteling van gegevens – toe te passen. Op die manier zijn transacties te verifiëren en veilig. Sterker nog: Bitcoin is de allereerste cryptomunt die ontworpen is om als onafhankelijk en gedecentraliseerd betalingssysteem te functioneren. Bitcoin gebruikt cryptografie, mathematisch bewijs – proof of work – en economische prikkels – mining – om het probleem van valsemunterij op te lossen én om transacties te verifiëren en te verwerken. Wat betekent dit? Het zogenoemde ‘double spending’ probleem, waarbij digitale waarde gemakkelijk gekopieerd en hergebruikt worden, is zo onmogelijk gemaakt.

Altcoins en Coin360

Het Bitcoin protocol is een open-source en elke ontwikkelaar kan de broncode reviewen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Hierdoor zijn er in de laatste jaren alternatieven gekomen van de Bitcoin: de Altcoins.

Het idee dat Bitcoin alle normale geldstromen – fiat geld, zoals de US Dollar, de Euro en de Yen – zou gaan vervangen, is op korte termijn onrealistisch. Bitcoin’s huidige dominantie stond afgelopen januari namelijk op 41% van de gehele cryptocurrency markt. Coin360 geeft een actueel inzicht in de verhouding tussen alle cryptomunten.

Maar: wat hebben crypto en IT-serverbeheer uiteindelijk met elkaar gemeen? Dit komt neer op vier karakteristieken van de cryptomunten die overeenkomen met technisch beheer:

De karakteristieken van cryptomunten

Bitcoins en Altcoins hebben allemaal één ding sowieso gemeen: een op blockchain gebaseerde technologie. Daarbuiten zijn er nog vier – onze persoonlijke top vier – karakteristieke kenmerken van de cryptomunten die aanzienlijk veel gemeen hebben met karakteristieken van het technisch beheer. En dit blog zou dit blog niet zijn als we die niet verder gaan uitwerken.

1. Geen centrale autoriteit

Bij de traditionele fiat valuta zijn het centrale autoriteiten en banken die de financiële systemen controleren. Maar met Bitcoin en andere cryptovaluta worden transacties verwerkt en gevalideerd door een open netwerk waarvan niemand eigenaar is. De centrale autoriteit is in alle gevallen het centrale zwakke punt van een valuta. Een sterke eigenschap van de cryptovaluta is dus dat ze gedecentraliseerd zijn op wereldwijd verspreide computernetwerken: ook wel ‘nodes’. Transacties worden geverifieerd via netwerk nodes, door cryptografie, en vervolgens opgeslagen in een openbaar beschikbaar dagboek: het zogenoemde ‘blockchain’. Elke transactie wordt over het peer-to-peer netwerk gepubliceerd én gerepliceerd door elke node. En snel ook: een hoog percentage van de nodes wordt bereikt binnen enkele seconden.

Iedereen op het netwerk heeft een kopie van het dagboek, zodat we niet langer een enkele entiteit, organisatie of derde partij hoeven te vertrouwen. Dat is simpelweg niet meer nodig. Elke kopie van het gedecentraliseerde dagboek (we herhalen: blockchain) kan namelijk worden geverifieerd. Ondanks dat de mogelijkheden van het hoe-en-wat van de blockchaintechnologie en de cryptovaluta nog dagelijks worden onderzocht, is het duidelijk dat beide begrippen niet meer weg te denken zijn. Los van de andere grote voordelen van de technologieën is het oplossen van het gecentraliseerd vertrouwen een doorbraak om Bitcoin een waardige plek te gunnen in de hedendaagse economische én financiële wereld.

API-key

Blockchain zou een mogelijkheid zijn voor het controleren van servers; je kunt een andere partij via een API-sleutel toegang verlenen tot je eigen server of zelfs een volledig netwerk. De API-key wordt gebruikt om te bepalen wat de rechten zijn van de derde partij. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om een derde partij de mogelijkheid te geven om servers te monitoren. Per-monitor-per-dag kan dan een bedrag in Bitcoin worden afgerekend. Daar komen allerlei voordelen bij kijken: het is schaalbaar en traceerbaar. Als je je contract wil opzeggen, kan dat bij wijze van spreken elke dag. Wanneer met de API-key toegang wordt verleend, kan een derde partij servers daadwerkelijk aanpassen.

Conclusie: ik voorzie in ieder geval mooie portals voor netwerkbeheerpartijen, met een fraai dashboard die jouw netwerk – door middel van gekoppelde API’s – onderhoudt. Alle transacties kunnen daarbij worden gelogd in de blockchain.

2. Transparantie

Transacties worden onomkeerbaar in de blockchain verankerd. En die blockchain-technologie garandeert een gigantisch hoge graad van transparantie. Sjoemelen of iets verwijderen kan niet. Alle wijzigingen (in een blockchain) worden gekoppeld aan servers via het serverpark, wat dus een enorme tijdwinst kan geven in bijvoorbeeld IT-audits.

3. Bots

Bots is een populaire afkorting voor ‘robots’. Geautomatiseerde programma’s die op basis van vooraf ingestelde parameters, condities en voorwaarden zelf transacties uitvoeren. Ik hoor het je denken en terecht. Bots zijn in principe niets nieuws: in de beleggingswereld worden geautomatiseerde aan- en verkopen van aandelen en futures al jaren door computerprogramma’s uitgevoerd. We staan aan het begin van een revolutie waarbij bots ook voor individuele beleggers beschikbaar en rendabel zijn. De volatiele (lees: heftig fluctuerende) markt van cryptovaluta maakt het hebben van een bot extra handig. De cryptobeurzen hebben geen vakantie en gaan letterlijk 24/7 door. Als je slaapt, is er altijd wel ergens een koersontwikkeling die je liever niet had willen missen.

Ook bij groeiende bedrijven, met een groot netwerk en een 24/7-supportschaal, wordt het bijschakelen buiten de werktijden om steeds belangrijker. Als de centrale infra-afdeling in Nederland is gevestigd en de fileshare van Australië loopt vol, dan komen er bots aan te pas om dit op te lossen. Ongetwijfeld komen er tools die ‘bot-like’ kunnen besluiten om de fileshare automatisch uit te breiden binnen een vooraf gedefinieerde bandbreedte. De installatie van een nieuwe antivirus-file kan via een bot ook automatisch gepushed worden op alle noodzakelijke machines.

4. Technische analyses

Veel beleggers op de traditionele aandelenmarkt, en zéker op de cryptovalutamarkt, proberen de markt te voorspellen met technische analyses. Hoewel met wisselend succes, zien wij nog wel gebeuren dat het toepassen van technische analyse ook voor netwerkservers een relevante toevoeging is aan het arsenaal van de technisch beheerder. Als alle incidenten namelijk worden uitgevoerd door bots, blijft er meer tijd over om met een middellange-termijnbril naar de ontwikkelingen van het netwerk te kijken. Het is dan handig om te zien of CPU-belasting een opvallende, stijgende trend hebben. Of dat het een incident betreft. Als je het verloop van de servers kent, kun je daarop eenvoudiger anticiperen door voortijdig op- of af te schalen.

Stijgende populariteit

Cryptocurrencies, zoals Bitcoin, hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege hun potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop financiële transacties worden uitgevoerd. Met de stijgende populariteit is de taak van het meten en beheren van de cryptomarkt steeds belangrijker geworden. De taken lijken op het eerste oog weinig gemeen te hebben, maar toch zijn er écht overeenkomsten. Cryptografie is een essentieel onderdeel van zowel het meten van de cryptomarkt als het IT-serverbeheer. Cryptografie wordt gebruikt om gegevens te beveiligen en te beschermen, én om de authenticiteit van een transactie te verifiëren. Deze technologie passen we toe om de gegevens van zowel cryptocurrency-transacties als servergerelateerde informatie te beveiligen. There you go, de eerste overeenkomst op dit gebied.

Weergave

Grafische weergaven, en de interpretatie daarvan, zijn belangrijke onderdelen van beide taken. Cryptocurrencies worden vaak weergegeven door grafieken. Die kunnen worden gebruikt om trends te identificeren en voorspellingen te doen over de markt. Serverbeheer vereist de interpretatie van gegevens om potentiële prestatieproblemen te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen. Wie kent niet de grafieken waarbij CPU van een server wordt overbelast? De manieren waar cryptotools beter inzicht geven in ‘bottlenecks’ van de markt, kunnen bijdragen aan de manieren waarop we omgaan met serverparkbeheer.

Serverbelasting en -prestaties zijn belangrijke overwegingen bij beide taken. Het meten van de cryptomarkt vereist het monitoren van de serverbelasting en -prestaties om potentiële problemen te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen. Ook vereist IT-serverbeheer het bewaken van de serverbelasting om optimale prestaties te garanderen en problemen te voorkomen.

Bots signaleren bepaalde pieken of bepaalde trends. Deze zijn vergelijkbaar met servertools als PRTG, Nagios XI, OpManager en SolarWinds. Ook daarin zien wij een sterke gelijkenis tussen crypto en IT-serverbeheer.

Transacties

Transacties zijn een integraal onderdeel van zowel het meten van de cryptomarkt als het serverbeheer. Cryptocurrency-transacties zijn digitaal, wat betekent dat ze moeten worden geregistreerd, geverifieerd en veilig worden opgeslagen. IT-serverbeheer vraagt, identiek daaraan, het monitoren van transacties om ervoor te zorgen dat de server correct en efficiënt werkt.

Blockchain

De blockchain is een ander belangrijk onderdeel van beide taken. De blockchain is de technologie die cryptocurrencies aandrijft en het wordt gebruikt om gegevens met betrekking tot transacties veilig vast te leggen en op te slaan. Serverbeheer kan wellicht in de (nabije) toekomst de blockchain gebruiken om gegevens met betrekking tot serverprestaties veilig op te slaan en te verifiëren.

Transparantie

Transparantie is ook belangrijk bij zowel het meten van de cryptomarkt, als binnen het IT-serverbeheer. Cryptocurrencies zijn ontworpen om transparant te zijn, wat betekent dat alle transacties zichtbaar zijn voor het publiek. Ook vereist serverbeheer het gebruik van transparante systemen om de nauwkeurigheid en veiligheid van gegevens te waarborgen en transparant gegevens te kunnen laten zien aan derden. Zoals bijvoorbeeld het publiek en financiële audits. En wellicht kan door middel van blockchain-technologie de transparantie van serverbeheer worden gewaarborgd.

Technische analyse

De technische analyse is ten slotte ook een belangrijk onderdeel van beide taken. Het wordt gebruikt om trends in de cryptomarkt te identificeren en om voorspellingen te doen over toekomstige, verwachte prestaties. Datzelfde geldt voor serverbeheer die technische analyse gebruikt om potentiële problemen te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen.

Conclusie

De taken van het meten van de cryptomarkt en het IT-serverbeheer hebben al met al veel overeenkomsten. Beide taken vereisen het gebruik van cryptografie, grafieken, interpretatie, transacties, serverbelasting en -prestaties, transparantie en technische analyse. Door deze sleutelcomponenten te gebruiken, kunnen organisaties de nauwkeurigheid, beveiliging en prestaties van hun gegevens en systemen waarborgen. De toekomst van een verdere integratie van blockchain-technologie en IT-serverbeheer is daarom dichterbij dan de meeste mensen denken.

Over de auteur:
Al meer dan twaalf jaar ‘Innvolved’ en met een brede IT-interesse schreef Henk dit keer over waarin hij – dat kunnen we wel zeggen – een echte expert in is. De Cloud. Hij weet teams aan te sturen met niet alleen kennis maar ook zijn enthousiasme in de materie. 

Gerelateerd

Meer innformatie?

Wil je meer weten over Wat kan IT-serverbeheer leren van de cryptomarkt?, neem dan contact met ons op.